Nova architecten

Welkom bij Nova Architecten

Van concept tot thuis

Van concept tot thuis

Welkom

Nova Architecten is voornamelijk actief in de partucliere en in de groepswoningbouw, dit voor zowel nieuwbouw als verbouwingen, uitbreidingen en renovatieprojecten.

We trachten hierbij altijd om de wooneisen van de opdrachtgevers om te zetten in een esthetisch aaneensluitend geheel binnen het stedenbouwkundige kader en dit binnen de budgettaire mogelijkheden van de bouwheer.

Tevens zijn we actief in projecten van openbare orde als scholenbouw, sociale huisvesting, studentenhuisvesting e.a.

Medewerkers


Jean-Louis Vandebriel

Zaakvoerder

Architect Tholen Dominic
Studiebureel technieken Poelmans Pierre
Studiebureel stabiliteit V2S
Studiebureel stabiliteit AB Associates
Veiligheidscoordinator (variabel)
EPB-berekenaar (variabel)